اخبار

نحوه دریافت اقامت توریستی

مدت این اقامت ۹۰ روزه یعنی ۳ ماه می باشد برای این نوع اقامت  نیازی به ویزا  نمی باشد ( البته برای ایرانیان) و شما می توانید در کشور ترکیه به مدت ۳ ماه  بدون نیاز به ویزا یا اجازه اقامت در ترکیه حضور داشته باشید. این ویزا جهت توریستها و مسافران می باشد و با این نوع ویزا، شما ... بیشتر بخوانید »